Educatie

De Erfgoedcel Land van Dendermonde ondersteunt (zowel inhoudelijk als financieel) voor iedere gemeente binnen haar werkingsgebied de uitwerking/ontwikkeling van een educatie pakket.

Reeds beschikbaar educatief materiaal:

Staan nog gepland:

  • Erfgoedkoffer voor het Donkmeermuseum te Berlare (tegen herinrichting museum in 2018)