Projectsubsidies

Wie een project (of éénmalige publicatie) op stapel heeft staan met als onderwerp cultureel erfgoed binnen het werkingsgebied van de Erfgoedcel Land van Dendermonde kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

De aanvrager en het project moeten aan een aantal dwingende voorwaarden voldoen om een basissubsidie te bekomen. Per extra voorwaarde waaraan wordt beantwoord, kan er een kleine som bijkomen.

Het subsidiereglement bevat uitgebreid alle voorwaarden, rechten en plichten. Jouw dossier kan je enkel indienen via het aanvraagformulier. Een aanvraag wordt aanvaard maximaal twaalf maanden en minimaal drie maanden voor het publieksmoment of de apotheose van het project. Uiterlijk drie maanden na afloop van het project moet je ook een afrekeningsdossier indienen. Ook dit kan enkel via het daarvoor opgestelde afrekenformulier.

Alle nodige documenten vind je hier:

De logo’s die je in het kader van het subsidiereglement dient te gebruiken kan je altijd downloaden.


Gerealiseerde projecten 2012-2014

Bekijk de lijst van alle subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2012-2020.

Meer geïnteresseerd in cijfers? Dit overzicht toont aan dat het cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde een investering waard is!

Bij vragen over subsidies contacteer je best Stefanie Audenaert, via stefanie@egclandvandendermonde.be of het nummer 052 25 03 42.