Projectsubsidies

Wie een project (of éénmalige publicatie) op stapel heeft staan met als onderwerp cultureel erfgoed binnen het werkingsgebied van de Erfgoedcel Land van Dendermonde kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

De aanvrager en het project moeten aan een aantal dwingende voorwaarden voldoen om een basissubsidie te bekomen. Per extra voorwaarde waaraan wordt beantwoord, kan er een kleine som bijkomen.

Het subsidiereglement bevat uitgebreid alle voorwaarden, rechten en plichten. Jouw dossier kan je enkel indienen via het aanvraagformulier. Een aanvraag wordt aanvaard maximaal twaalf maanden en minimaal drie maanden voor het publieksmoment of de apotheose van het project. Uiterlijk drie maanden na afloop van het project moet je ook een afrekeningsdossier indienen. Ook dit kan enkel via het daarvoor opgestelde afrekenformulier.

Alle nodige documenten vind je hier:

De logo’s die je in het kader van het subsidiereglement dient te gebruiken kan je altijd downloaden.

Vragen over subsidies? Contacteer Sofie De Veirman, via sofie@egclandvandendermonde.be of het nummer 052 25 03 42.


Gerealiseerde projecten 2012-heden

Bekijk de lijst van alle subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2012-2020.