Subsidies voor periodieke publicaties

Erfgoedverenigingen binnen het werkingsgebied van de Erfgoedcel Land van Dendermonde kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor periodieke publicaties. Periodieke publicaties zijn tijdschriften of jaarboeken die verschijnen met vooraf bepaald vaste tussenpozen en gedurende een onbepaalde tijd.

Het subsidiereglement bevat uitgebreid alle voorwaarden, rechten en plichten. Jouw dossier kan je enkel indienen via het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet je samen met de gevraagde bewijsstukken indienen ten laatste op 15 oktober van het lopende werkjaar.

Alle nodige documenten vind je hier:

De logo’s die je in het kader van het subsidiereglement dient te gebruiken kan je altijd dowloaden op onze website.

Vragen over subsidies? Contacteer Sofie De Veirman, via sofie@egclandvandendermonde.be of het nummer 052 25 03 42.