Erfgoedcel Land van Dendermonde

Welkom bij Erfgoedcel Land van Dendermonde!
De erfgoedcel heeft met haar E-team (een erfgoedcoördinator, een erfgoedconsulent, een projectmedewerker en een administratieve medewerker en een intergemeentelijke archivaris) onderdak in de vroegere conciërgewoning van het Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 3 te Dendermonde. Samen willen we de kracht van (erfgoed)gemeenschappen aangrijpen om zo een lokaal en grensverleggend erfgoedbeleid uit te bouwen voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Met vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio willen we de zorg voor en deontsluiting van het lokaal cultureel-erfgoed garanderen. We doen dit doorondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten.

Met vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio wil Erfgoedcel Land van Dendermonde de zorg voor en de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed garanderen. De Erfgoedcel Land van Dendermonde bouwt een duurzaam beleid uit voor het lokale roerend en immaterieel cultureel erfgoed, samen met de sector en de besturen in haar werkingsgebied.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde behoort tot de Projectvereniging Cultuurdijk, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van negen gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. Cultuurdijk sloot met de Vlaamse Overheid een cultuureel-erfgoedconvenant af voor de periode 2015-2020.

Cultuurdijk | EGC Land van Dendermonde