Erfgoedcel Land van Dendermonde

Welkom bij Erfgoedcel Land van Dendermonde!

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet zich in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde.
Dit doet ze door het cultureel erfgoed in kaart te brengen en zichtbaar te maken voor het grote publiek. Daarnaast helpt ze erfgoedprofessionals en -vrijwilligers bij het realiseren van hun projecten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan bij ons terecht voor:

  • Advies rond cultureel erfgoed
  • Subsidies voor erfgoedprojecten (eenmalige projecten, periodieke publicaties,…)
  • Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
  • Ontlenen van expo’s en materiaal
  • Educatiepakketten voor in de klas
  • Digitalisering van documenten, foto’s, dia’s en films
  • Opzoeken van gedigitaliseerd erfgoedmateriaal in onze erfgoedbank
  • Al jouw erfgoedvragen en -voorstellen!

De Erfgoedcel

LogoDe Erfgoedcel Land van Dendermonde behoort tot de Projectvereniging Cultuurdijk, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van negen gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Cultuurdijk sloot met de Vlaamse Overheid een cultureel-erfgoedconvenant af voor de periode 2015-2020.

Meer informatie over andere Vlaamse erfgoedcellen vind je hier.