Het E(rfgoed)-team

Personeel Erfgoedcel Land van Dendermonde

Stefanie Audenaert is licentiate Geschiedenis (Moderne Geschiedenis) en master na master in de Archivistiek. Meteen na haar studies rolde ze in de erfgoedsector, eerst als archivaris en later als erfgoedmedewerker. Stefanie houdt zich als algemeen erfgoedcoördinator bezig met het (zakelijk en inhoudelijk) beleid, het behoud, beheer en de ontsluiting van collecties (ook religieus erfgoed). Ze is verantwoordelijk voor de projecten Ambachten en industrieën en Dialecten, volksliedjes en -verhalen.  Ook voor het ondersteuningsbeleid (subsidies) kan je bij haar terecht.

Stefanie Audenaert – 
Erfgoedcoördinator
Beleid – Behoud en beheer – Subsidies
 
- Projectwerking – Website en nieuwsbrief
stefanie@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 42
0471 21 77 27


Chris Fierens studeerde af als licentiaat vertaler-tolk. Na zijn studies kwam hij terecht in de toeristische sector, zowel in het commerciële als het non profit segment. Chris houdt zich binnen de erfgoedcel bezig met het digitaliseren van erfgoed en erfgoed(data)bank. Hij neemt ook de vrijwilligerswerking, alles rond reuzen en Erfgoeddag voor zijn rekening.

Chris Fierens – 
Erfgoedconsulent
Erfgoedbank – Digitalisering
 – Vrijwilligerswerking – Sociale media – Erfgoeddag
chris@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 40
0470 54 38 12


Ruth PletinckRuth Pletinck is master in de kunstwetenschappen. Ze volgde daarnaast de opleidingen Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiewetenschappen en behoudsmedewerker erfgoed. Ruth is geen onbekende voor de erfgoedcel en het lokale erfgoedveld. In 2016 was ze al enkele maanden aan de slag bij de erfgoedcel in het kader van een vervangingscontract. Van 1 januari tot en met 31 december 2017 is Ruth deeltijds aan de slag als projectmedewerker behoud en beheer. 

Ruth Pletinck – Projectmedewerker behoud en beheer
Collectie- en depotbeheer
Aanwezig afwisselend op maandag (even weken) of woensdag (oneven weken) – donderdag – vrijdagnamiddag
ruth@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 41
0471 41 64 94


Dominique Van Swalm werkte lange tijd in de transportsector. Daarvoor was ze via verschillende interimopdrachten aan de slag bij de overheid. Dominique verzekert de administratieve ondersteuning binnen de Erfgoedcel Land van Dendermonde.

Dominique Van Swalm – 
Erfgoedmedewerker
Administratie
Aanwezig op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag
info@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 40


Frauke De Wilde is master in de Kunstwetenschappen en behaalde haar master na master in de Archivistiek. Voorheen was Frauke werkzaam in het bedrijfsleven. Van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 was ze een jaar lang in dienst als intergemeentelijke archivaris. Sinds 1 april zet ze het traject rond de gemeentearchieven verder binnen de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele. Voor Wetteren heeft ze gedurende een jaar een consultancyopdracht. De voornoemde gemeenten betalen hiervoor een extra bijdrage aan de erfgoedcel. Frauke zal zich de komende jaren verder inzetten voor de selectie binnen de gemeentearchieven en heeft voor iedere gemeente ook specifieke archiefopdrachten.

Frauke De Wilde – 
Intergemeentelijke archivaris
Archiefwerking 
Buggenhout – Hamme – Laarne 
- Lebbeke – Wichelen – Zele
archivaris@egclandvandendermonde.be
0471 60 53 17